Ubezpieczenie GAP przeznaczone jest dla osób, które nabywają samochód na kredyt lub korzystają z leasingu. Służy ono do zapewnienia ochrony przed utratą wartości pojazdu w trakcie trwania umowy. Zazwyczaj polisa pokrywa różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami a kwotą odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej (AC).

Jeżeli odszkodowanie z polisy OC lub AC nie wystarczy na pokrycie wszystkich związanych z utratą samochodu kosztów, może się okazać konieczne opłacanie pozostałych rat z własnych środków. W celu uniknięcia takich strat finansowych, warto rozważyć ubezpieczenie GAP. Przedstawiamy, jak działają tego rodzaju polisy, jakie są ich koszty oraz na co należy zwrócić uwagę podczas ich zakupu.

Co to jest ubezpieczenie GAP?

GAP (z ang. Guaranteed Asset Protection), znane również jako ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu, to forma ubezpieczenia, która zapewnia ochronę przed stratami finansowymi. Jest to polisa dobrowolna, która służy do zabezpieczenia kredytobiorców i leasingobiorców w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży samochodu. Dzięki temu ubezpieczeniu można spłacić pozostałe raty wobec banku lub firmy leasingowej. Jak dokładnie działa w praktyce?

W przypadku zakupu samochodu na kredyt lub korzystania z leasingu, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, konieczne jest również posiadanie polisy AC. Niemniej jednak, w sytuacji kradzieży pojazdu lub stwierdzenia szkody całkowitej (kiedy koszty naprawy przekraczają zwykle 70% wartości rynkowej auta, według oceny ubezpieczyciela), obie polisy mogą okazać się niewystarczające. Jedynie ubezpieczenie GAP zapewnia pełną ochronę w takich przypadkach.

Ubezpieczenie GAP obejmuje wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży lub stwierdzenia szkody całkowitej samochodu. Kredytobiorca lub leasingobiorca otrzymuje dwie wypłaty – jedną z polisy AC i drugą z ubezpieczenia GAP. Ważne jest, że w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu nie ma znaczenia, czy byliśmy poszkodowanym czy sprawcą sytuacji – w obu przypadkach ubezpieczenie GAP wypłaci odszkodowanie.

Ubezpieczenie GAP – jakie są rodzaje?

Ubezpieczenie GAP występuje w kilku różnych rodzajach, takich jak fakturowe, finansowe, Casco oraz indeksowe. Istnieją pewne różnice pomiędzy tymi formami ochrony.

 1. Ubezpieczenie GAP fakturowe obejmuje różnicę pomiędzy wartością samochodu wykazaną na fakturze zakupu a kwotą odszkodowania w przypadku szkody całkowitej. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które kupują nowy pojazd.
 2. Ubezpieczenie GAP finansowe dotyczy różnicy między saldem zadłużenia (pozostałe do spłaty raty) a kwotą odszkodowania. Jest skierowane przede wszystkim do osób, które nabyły samochód na kredyt lub korzystają z leasingu.
 3. Ubezpieczenie GAP Casco obejmuje różnicę między wartością samochodu przed szkodą a kwotą odszkodowania. Jest to odpowiednie dla osób, które posiadają pełne ubezpieczenie komunikacyjne (AC), ale chcą dodatkowej ochrony na wypadek utraty wartości pojazdu.
 4. Ubezpieczenie GAP indeksowe opiera się na wskaźnikach rynkowych i obejmuje różnicę między wartością samochodu według indeksu rynkowego a kwotą odszkodowania. Jest to popularna opcja dla osób, które chcą mieć polisę zależną od ogólnego trendu wartości samochodów na rynku.

Warto zauważyć, że każda forma ubezpieczenia GAP ma swoje własne zasady i warunki, dlatego istotne jest zapoznanie się z nimi przed dokonaniem wyboru odpowiedniej polisy.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

Koszt ubezpieczenia GAP zależy od wartości pojazdu i wynosi zwykle od 0,4% do 1,2% rocznie. Umowa na takie ubezpieczenie jest najczęściej zawierana na okres jednego roku, a składka jest doliczana do raty kredytu lub leasingu. Przy zakupie polisy można spodziewać się następujących kosztów:

 • Ubezpieczenie GAP finansowe ma roczny koszt wynoszący zazwyczaj od 0,4% do 0,5% wartości pojazdu.
 • Ubezpieczenie GAP fakturowe ma roczny koszt wynoszący zazwyczaj od 0,7% do 1,2% wartości pojazdu.
 • Ubezpieczenie GAP indeksowe ma roczny koszt wynoszący zazwyczaj od 0,7% do 0,8% wartości pojazdu.

Należy jednak pamiętać, że konkretne stawki mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela i indywidualnych czynników, dlatego zawsze warto sprawdzić oferty konkretnych firm ubezpieczeniowych.

Na jaki samochód można kupić ubezpieczenie GAP?

Warunki ubezpieczenia GAP są ustalane indywidualnie przez każdego ubezpieczyciela w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Zazwyczaj ochrona ubezpieczenia GAP obejmuje samochody nowe lub używane w wieku około 3-5 lat, ponieważ są to pojazdy najbardziej narażone na kradzież lub poważne straty finansowe dla właściciela w przypadku szkody całkowitej. Niemniej jednak, polisę tego rodzaju można również wykupić dla:

 • motocykli i quadów,
 • pojazdów ciężarowych i rolniczych, które są przedmiotem leasingu,
 • pojazdów zabytkowych,
 • pojazdów specjalnych oraz pojazdów używanych do celów specjalnych,
 • pojazdów uprzywilejowanych.

Warto jednak pamiętać, że konkretny zakres ochrony i możliwość wykupienia ubezpieczenia GAP dla tych rodzajów pojazdów mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela i warunków umowy.

W jakiech przypadkach nie otrzymamy wypłaty z ubezpieczenia GAP?

Ubezpieczyciel ma prawo wyłączyć ochronę ubezpieczenia GAP, gdy zostaną spełnione pewne warunki. Oto przykłady takich warunków:

 • Ubezpieczyciel może zrezygnować z ochrony, jeśli dojdzie do całkowitego uszkodzenia pojazdu spowodowanego celowymi działaniami użytkownika lub rażącym niedbalstwem.
 • Ochrona ubezpieczenia GAP może zostać wyłączona, jeśli osoba nieuprawniona do prowadzenia pojazdu korzysta z niego i spowoduje jego całkowite uszkodzenie.
 • W przypadku, gdy kierujący pojazdem znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych, ubezpieczyciel może wyłączyć ochronę.
 • Jeśli zniszczony lub uszkodzony pojazd był wykorzystywany w celach przestępczych, ubezpieczyciel może zrezygnować z wypłaty odszkodowania.
 • Gdy pojazd, na którym wystąpiła szkoda całkowita, został zarejestrowany lub nielegalnie sprowadzony na terytorium Polski, ubezpieczyciel może wyłączyć ochronę.

Ponadto, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy szkoda całkowita wynika z wady produkcyjnej pojazdu lub gdy samochód był używany w celach szkoleniowych. Pełną listę wyłączeń można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Dlatego istotne jest dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed podpisaniem umowy ubezpieczenia GAP.

Gdzie kupić ubezpieczenie GAP?

Na stronie TwojGAP.pl istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia GAP online. To miejsce, gdzie specjaliści zajmujący się wyłącznie ubezpieczeniami GAP są gotowi służyć pomocą. Znajdziesz tam wykwalifikowany zespół, który pomoże Ci dokonać właściwego wyboru ubezpieczenia, takiego, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Dzięki ich profesjonalnej pomocy i ekspertyzie, możesz mieć pewność, że otrzymasz optymalne rozwiązanie dla siebie.

5/5 - 55 ocen

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.